Posted on

Reflexions epistemològiques a l’entorn de Fleck

Ludwik Fleck, 1896-1962.
Ludwik Fleck, 1896-1962.

En la intensa dècada dels anys 1930 Ludwik Fleck  s’apresta a publicar el resultat de les seues investigacions sobre el coneiximent científic.
En un moment en què l’empirisme lògic dominant en la ciència del moment es veia superat per les crítiques de Popper, Fleck avança més enllà i arriba a posar en tela de juí el propi concepte de fet científic. A partir de les seues observacions sobre la manera en què la comunitat mèdica havia perfilat la categoria nosològica de sífilis, i en especial sobre els processos i interpretacions que requeria la reacció de Wasserman, essencial llavors per al diagnòstic de la infecció, Fleck afirma que la ciència no és completament objectiva, ni tan sols un constructe formal amb existència pròpia en la realitat, sinó el resultat de l’activitat de les comunitats d’investigadors.

Continue reading Reflexions epistemològiques a l’entorn de Fleck